Malzeme Hazırlama Sistemleri

Ark Ergitme

Ark Ergitme Sistemleri

Reaktif ve yüksek ergime sıcaklığına sahip metallerin, argon altında ergitilmesi, alaşımlanması ve dökümüne olanak sağlayan sistemlerdir.

Eriyik Egirme Sistemleri

Hızlı Katılaştırma Sistemleri

Yüksek vakum ya da asal gaz atmosferi altında, hızlı katılaşmış,
amorf ya da nanokristal yapıda şeritlerin veya disklerin üretilmesine olanak sağlayan sistemlerdir.