Bond Alignment Sistemleri

EVG®620 Otomatik Bond
Alignment Sistemi

Gelişmiş işlem yetenekleri için NanoAlign® paketi
Otomatik hizalama

EVG®6200∞ Otomatik Bond
Alignment Sistemi

Otomatik hizalama seçeneği ile manuel veya motorlu hizalama sahnesi

SmartView® Otomatik Bond
Alignment Sistemi

Manuel veya tam otomatik yapılandırma (örneğin, Gemini ile entegrasyon)

SmartView®NT Otomatik Bond
Alignment Sistemi

Bond çiftleri bağ odasına yüklemeden önce hizalanır ve kenetlenir.