Inspection Sistemleri

EVG®20 IR Inspection Sistemi

Kalite kontrolü için IR Inspection istasyonu, kendi kendini kalibre etme teknolojisi

EVG®40NT Otomatik Ölçüm Sistemi

Kaplama/ Box-in-Box ölçümü (BiB)
PC tabanlı ölçüm sistemi
Hassas Boyut Ölçümü